Om Hörnstenen | Våra anställda 
Stockholm
Alexander Johansson
Fastighetsskötare
Anders Möllberg
Förvaltningschef
Daniel Nissila
Snickare
Dods Wingstedt
Administration
Fredrik Johansson
Fastighetschef
Katrin Ericson
Administration
Kerstin Svenning
Administration
Lennart Birgersson
Platschef
Marcus Dyberg
Ekonomi/administration
Marja-Liisa Virtanen
Ekonomiansvarig
Mattias Bäär
Snickare
Peter Johansson
VD
Stefan Ahlund
Platschef
Stefan Pettersson
Rörmokare
Skåne
Jonas Elofsson
Förvaltningschef
Per Rosenberg
Fastighetsskötare
Susanne Carlsson
Administration
Thomas Persson
Snickare
Tim Jakobsson
Fastighetsskötare