Om Hörnstenen | Våra anställda 
Stockholm
Alexander Johansson
Fastighetsskötare
Anders Möllberg
Förvaltningschef
Daniel Nissila
Snickare
Fredrik Johansson
Fastighetschef
Katrin Ericson
Administration
Linus Karlsson
Fastighetsskötare
Marcus Dyberg
Ekonomi/administration
Mathias Bäär
Snickare
Pernilla Bennström
Ekonomiansvarig
Peter Johansson
VD
Ronja Lenander
Administration
Stefan Ahlund
Platschef
Stefan Pettersson
Rörmokare
Ulrika Emilsson Loringer
Administration
Skåne
Jonas Svahn
Fastighetsskötare
Odai Sabry Jawhar
Fastighetsskötare
Susanne Carlsson
Administration
Thomas Persson
Fastighetsskötare