Hyresgästinfo | Halland Anslagstavla 
Projekt våren/sommaren 2012
Inga större arbeten är planerade under perioden.