Hyresgästinfo | Halland Frågor & svar 
Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand och hur länge?
Ja, om man har godtagbara skäl, till exempel studie på annan ort. Generellt tillåter vi till att börja med 6 månader.

När skall jag ringa journummret?
Det ringer Du när felet är akut och det inte går att nå oss på kontoret. Felet skall vara av den omfattningen att en åtgärd måste göras omgående, till exempel att hela lägenheten är strömlös(kolla först att ingen säkring gått), läckande vatten (droppar en kran lite, kan det vänta till nästa dag).

Min kyl/frys fungerar dåligt?
Pröva först med att själv frosta av den (nya maskiner har automatisk avfrostning), kolla att dörren sluter tätt. Ring sedan oss på telefontiden.

Jag vill säga upp min lägenhet.
En uppsägning skall då skickas till oss, den skall alltid vara skriftlig(ej mail). Uppsägningstiden är tre kalendermånader och börjar räknas den första i dagen i månaden, detta innebär att vi måste ha uppsägningen senast den sista arbetsdagen innan månadsskiftet, därefter räknas de tre månaderna, sägs den upp den 31/12, skall lägenheten lämnas den 1/4.