Om Hörnstenen | Presentation 
AB Hörnstenen bildades 1979 för att förvalta de fastigheter som ägdes av byggnadsingenjören Busk Erik Johansson. Busk Erik Johansson var verksam som byggmästare från mitten av 1930-talet, då han startade med att bygga fastigheter för försäljning. 1938 byggde han två fastigheter på Rindögatan, Gärdet i Stockholm och kunde då behålla den ena fastigheten vilket blev grunden till företaget. Den fastigheten förblev sedan i rörelsen till 1991 då den avyttrades. Sedan följde en period av uppbyggnad och nästa fastighet byggdes 1944 (även den avyttrades 1991).

Under 1950-talet byggdes sex fastigheter i Stockholm och Solna. Sedan följde fem fastigheter under 1960-talet däribland våra två rent kommersiella fastigheter på Östermalm. Den senaste fastigheten som byggdes i egen regi var Lundagatan 8-10 i Solna. År 1977 förvärvades en fastighet i Johanneshov och 1989 en fastighet i Lund, vilken sedan helt ombyggdes till modern standard. På 1990-talet har expansion skett i Holland där ett antal fastigheter köpts och sålts och där Hörnstenen fortfarande är verksam. De senaste åren har flera fastigheter inköpts. I Stockholm har en fastighet förvärvats i Johanneshov och i Skåne har vi expanderat kraftigt med köp av flera bostadsfastigheter i Anderslöv, Lund och Malmö. Dessutom har ett företagarcenter i Löddeköpinge förvärvats den 1 september 2007.

Efter Busk Erik Johanssons bortgång 1985 övergick fastigheterna i de bägge sönernas ägo. Numera leds företaget av den yngste sonen Peter Johansson (VD) och efter den äldre brodern Mats tragiska bortgång 1989 ägs hans del av barnen Anette och Anders. Företaget siktar på en ytterligare expansion dels i Sverige, dels i utlandet. Dessutom har byggnadsverksamheten ökat eftersom ett antal av fastigheterna har eller skall moderniseras alternativt byggas om i egen regi. Vi är nu klara med de två Johanneshovsfastigheterna och två fastigheter i Solna (Lundagatan 8-10 och Ängkärrsgatan 4-8) och avser närmast att bygga om fastigheten Virebergsvägen 1 i Solna, detta arbete startar i augusti 2008.

Som teknisk chef var under nästan 40 år byggnadsingenjören Bengt Lennart Möllberg anställd, han efterträddes 1999 av Byggnadsingenjör Stig Olsson, som lämnade oss 2008, för närvarande sköts den tekniska förvaltningen av Fredrik Johansson och Anders Möllberg. Ekonomichef är Marja-Liisa Virtanen, för hyresgästfrågor ansvarar Kerstin Swenning och Dods Wingstedt och för hyresgästreskontran ansvarar Gerd Olsson. Leverantörsreskontran handhas av Kerstin Alinder. Dessutom har vi i förvaltningen i Stockholm sju heltidsanställda bygg- och fastighetsarbetare. I Malmö ansvarar Jonas Elofsson för Skånedelen där vi har ytterligare tre anställda.

Byggnadsaktiebolaget Hörnstenen har för ögonblicket sex heltidsanställda under ledning av Lennart Birgersson. Byggnadsaktiebolaget utför även externa arbeten.

AB Hörnstenen is a property company based in Stockholm, Sweden. The company owns properties in Sweden and the Netherlands and is planning to expand further both in Sweden and abroad.