Om Hörnstenen | Våra anställda 
Stefan Ahlund
Platschef