Om Hörnstenen | Våra anställda 
Fredrik Johansson
Fastighetschef