Om Hörnstenen | Våra anställda 
Peter Johansson
VD