Mina sidor | Skapa användare 
Här fyller du i ditt personnummer, ditt objekt-ID som du finner på din hyresavi samt en giltig e-postadress där du kommer att ta emot ditt temporära lösenord.
Personnummer   (ÅÅMMDD-XXXX)
Objekt-ID (XX-XXXXX)
E-post