Om Hörnstenen | Våra anställda 
Marja-Liisa Virtanen
Ekonomiansvarig