Stationsgatan 10
 Karta
6 lägenheter, 3 lokaler
Lediga objektBeskrivningTyp 
2 rum och kök2 rum och kök, 74 kvm. Hyra 6'175 varmhyra. Ledig 1/5Inga betalningsanmärkningar

Lägenheter
LokalLokal1/2 trappa ned Stationsgatan, ledig omgående, 74 kvm, hyra enl överenskommelse. Ledig omgående

Lokaler