Byggnadsaktiebolaget Hörnstenen utför underhållsarbeten och ROT-renoveringar främst i egna fastigheter. Företaget har ca 10 anställda. Uppdrag utföres i Stockholm vid ledig kapacitet.
Tfn: 08 - 508 637 37 - Fax: 08 - 508 637 38

Obs! Bygg AB Hörnstenen handhar EJ kontrakts/hyres/lägenhetsfrågor. Vi handar enbart entreprenad.